Kinesio tape

Kinesio tape

Kinesio tape som medisinske tapekonsept

Kinesio tape stammer fra Kinesio Taping®-teknikken. Ordet «kinesiologi» betyr bevegelsesvitenskap. Grunntanken bak kinesio tape er derfor at bevegelighet i musklene skal beholdes gjennom en helingsprosess, og produktet som brukes må ikke være til hinder for dette.

Les mer om Kinesio tape

18 produkter